Organisatie en Financiën

Beleidsstukken

Beleidsstukken

Achterliggende documenten bij het thema

1. Een toekomstbestendige organisatie

Naam document

Soort document

Jaar

Mandaatbesluit 2019

Kaderstellend

2019

Financiele Verordening gemeente Breda

Kaderstellend

2019

Financieel Beleid gemeente Breda

Kaderstellend

2019

Achterliggende documenten bij het thema

2. Solide financiën (financieel gezond)

Naam document

Soort document

Jaar

Financiele verordening gemeente Breda

Kaderstellend

2019

Mandaatbesluit 2019

Kaderstellend

2019

Finaniceel Beleid gemeente Breda

Kaderstellend

2019