Basis op Orde

Onze ambitie

Breda, leefbaar, schoon, heel en veilig, met oog voor alle dorpen en wijken. We geven specifiek aandacht aan kwetsbare wijken. Daar waar sociale en economische ontwikkelingen zich minder positief ontwikkelen. We ondernemen actie waar dat nodig is. Toezicht en handhaving zichtbaar aanwezig in de wijken en dorpen. We werken intensief samen met Politie en Justitie bij de aanpak van criminaliteit en ondermijning.
Onze openbare ruimte is goed op orde. We blijven inzetten op wijkdeals met inwoners, voor een aantrekkelijke openbare ruimte om te verblijven en te spelen. We verbeteren onze dienstverlening aan inwoners. Aan de loketten in het Stadskantoor, bij afhandeling van vergunningen, bij inzamelen van afval en bij alle andere taken waar de gemeente een rol heeft.
We bundelen de krachten met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en andere overheden om Breda de komende jaren verder te brengen. De stad maken we samen. We doen een beroep op inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen om daar samen meer kwaliteit aan toe te voegen.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € -142.053
Baten € 79.390
Saldo € -62.663
ga terug