Lokale heffingen

Lokale heffingen

Algemeen

De paragraaf lokale heffingen gaat over het beleid in 2020 en de ingeschatte inkomsten uit de belastingen van de gemeente. In deze paragraaf leest u:

- de tariefsontwikkelingen
- informatie over de kostendekkendheid van tarieven
- informatie over kwijtschelding.


ga terug