Duurzaam wonen

Onze ambitie

Breda is een fantastische stad om te wonen. De kwaliteit van leven, werken en leren is hoog. Prettig wonen in een goede woning, in een fijne woonomgeving. We willen in deze bestuursperiode 6.000 woningen erbij. De helft daarvan is sociale en middeldure huur. De snelheid van de bouwproductie gaan we opvoeren. De nieuwe Omgevingswet en de kennis in de stad dragen hieraan bij. Kwaliteit van de stedelijke ontwikkeling staat voorop. In het bijzonder bij onze ambitie van 1e Europese stad in een groen park.

Breda blijft veilig en duurzaam met een biobased economy. Maximaal gebruik van duurzame grondstoffen, minimaal gebruik van fossiele grondstoffen en een circulaire economie (geen afval, grondstoffen opnieuw gebruiken). In de dorpen en wijken staat de kwaliteit van de leefomgeving centraal. We werken samen met inwoners en organisaties aan een fijne leefomgeving. Dit komt onder andere tot uiting in de aanpak van de energietransitie. We bouwen samen aan een stad met eigenaarschap, zelfredzaamheid en innovatievermogen om in de toekomst te blijven voorzien in duurzame energie.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € -56.214
Baten € 48.740
Saldo € -7.474
ga terug