Organisatie en Financiën

Onze ambitie

Breda, betrouwbare overheid. Dat uit zich bijvoorbeeld in voorspelbare en zo laag mogelijke lokale lasten voor burgers en bedrijven. Denk aan de Onroerendezaakbelasting (OZB), afvalstoffenheffing en rioolheffing. Onze financiën zijn solide, we geven niet meer geld uit dan er binnen komt. Breda participeert en faciliteert steeds meer in de stad en regio. Dit vraagt om snel schakelen, kansen pakken en blijven ontwikkelen. De betrokkenheid en invloed van inwoners, bedrijven en organisaties zorgt voor dynamiek in de stad. Die energie is onze basis voor een wendbare organisatie.

(bedragen x € 1.000)
Lasten € -74.019
Baten € 396.056
Saldo € 322.038
ga terug