Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering

In de werkomgeving van de toekomst zijn mens, organisatie en techniek nauw met elkaar verbonden. Data maakt zaken zichtbaar, techniek maakt zaken beschikbaar en de mens maakt zaken mogelijk. In de digitale transformatie is een nieuwe manier van (samen)werken een feit. De informatie- en applicatiearchitectuur zorgt daarbij voor in- en overzicht in onze digitale werkomgeving. De organisatie is hiermee in staat toekomstige opgaven goed aan te kunnen.
We gaan mee in de dynamiek van de stad. De digitale transformatie naar een data-gedreven dienstverlening en organisatie is in volle gang. We passen ons voortdurend aan. Deze transformatie is namelijk alleen mogelijk als onze data juist, volledig én beschikbaar is. Voortdurend de bedrijfsprocessen bijschaven op basis van de behoeften van de stad, zorgt voor de stabiliteit waarop onze dienstverlening gebouwd is. Om opgave gestuurd en projectmatig te werken, moet de basis op orde zijn en moeten bewust keuzes gemaakt worden. Vraagstukken worden daarom integraal benaderd en afgewogen met heldere sturing en verantwoordelijkheden. Een integrale aanpak voor bedrijfsvoering is noodzakelijk en zorgt voor toegevoegde waarde aan het primaire proces.
De match tussen techniek en mens staat centraal om de organisatie verder te verbeteren. Medewerkers zijn bewust wat de verandering voor hen persoonlijk en hun werk betekent. Zij krijgen handvatten geboden hoe er mee om te gaan en nemen daarin zelf initiatief om blijvend te ontwikkelen. Digitalisering helpt het werk nu, maar ook in de toekomst, beter te doen. Technologie werkt daarbij niet alleen voor de organisatie, maar ook voor de lerende en vitale medewerker.
De digitale transformatie vraagt om nieuwe en andere vaardigheden en een flexibele manier van organiseren. Hiervoor zetten we in op opleiding en training van onze medewerkers, maar ook op een flexibel sturings- en afstemmingsmodel.
Bij aanschaf of vernieuwing van applicaties handelen we doelmatig en kijken we continu of we kosten kunnen besparen op het applicatielandschap door dubbele functionaliteit te voorkomen. Waar mogelijk faseren we verouderde systemen uit. Dit zorgt voor afname van de onderhouds- en beheerkosten en levert  efficiënter beheer en een grotere flexibiliteit op. Zo spelen we in op nieuwe ontwikkelingen.
Om de gemeentelijke processen optimaal te ondersteunen en archivering digitaal te laten verlopen willen we eind 2020 volledig zaakgericht werken.

ga terug