Geraamde investeringen

Geraamde investeringen

(bedragen x € 1.000)

Investeringen in dit programma

Lopend krediet per 1-7-2019

Nog te voteren in 2020

Nog te voteren in 2021

Nog te voteren in 2022

Nog te voteren in 2023

Totaal beschikbare investeringsmiddelen

Vitaal en sociaal Breda

Doorstroomvoorziening

-

4.800

-

-

-

4.800

Wijkontwikkeling

2.113

-

-

-

-

2.113

Totaal

2.113

4.800

-

-

-

6.913

Ondernemend Breda

Via Breda

8.516

-

-

-

-

8.516

Gasthuisvelden

366

500

500

500

500

2.366

Nieuwe Mark

951

1.100

4.750

5.200

6.200

18.201

Park Seelig Zuid

-

-

-

800

5.700

6.500

Herontwikkeling vertreklocaties

-

1.500

-

-

-

1.500

Havenkwartier

-

500

500

500

250

1.750

Markant gebouw Havenkwartier

-

pm

pm

pm

pm

-

Hoofdinfrastructuur Havenkwartier

-

800

800

-

-

1.600

Cultuurcluster Klavers Jansen / Electron

-

750

750

750

-

2.250

Markoevers/Zoete Delta

198

-

-

1.480

-

1.678

Amphia

3.043

-

-

-

-

3.043

Bedrijventerreinen

310

-

-

-

-

310

Stadsdepot

217

-

-

-

-

217

Masterplan verlichting

502

-

-

-

-

502

Smart Mobility

171

-

-

-

-

171

Subtotaal

14.274

5.150

7.300

9.230

12.650

48.604

Duurzaam wonen in Breda

Mobiliteit

13.452

3.900

2.700

6.450

3.200

29.702

Groen en Water

2.782

410

410

410

410

4.422

1e fase Oostflank

2.357

-

-

-

-

2.357

Wonen

2.648

-

-

-

-

2.648

Grote woonprojecten

604

-

-

-

-

604

Parkeren

681

-

-

-

-

681

Milieubeheer

64

-

-

-

-

64

Hoogspanningsverbinding 150kv

3.204

-

-

-

-

3.204

Achter de Lange Stallen

-

250

250

250

-

750

Tuinen van Genta

-

-

-

750

-

750

Overige nieuwe projecten

733

750

750

750

-

2.983

Subtotaal

26.525

5.310

4.110

8.610

3.610

48.165

Basis op orde

Verduurzaming openbare verlichting

7.050

-

-

-

-

7.050

Talentencentrum

166

2.363

13.208

8.128

-

23.865

Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed

4.477

980

1.476

pm

18

6.951

Openbare ruimte

2.708

890

890

890

890

6.268

Groene pleinen & parken 2.0

-

833

833

833

-

2.499

Verbouwing Mezz

743

-

-

-

-

743

Vastgoedbeheer

504

-

-

-

-

504

Sportaccomodaties

527

-

-

-

-

527

Toezicht en handhaving

102

-

-

-

-

102

Afvalservice

2.260

1.145

1.145

1.145

1.145

6.840

Riolering

80.720

80.720

Subtotaal

99.257

6.211

17.552

10.996

2.053

136.069

Organisatie en Financiën van Breda

Bedrijfsvoering

5.574

3.190

1.520

1.540

2.900

14.724

Subtotaal

5.574

3.190

1.520

1.540

2.900

14.724

Totaal investeringen

147.743

24.661

30.482

30.376

21.213

254.475

ga terug