Inleiding paragrafen

Inleiding


Volgens de begrotingsregels voor gemeenten (BBV) zijn er 7 verplichte paragrafen in de begroting. Lokale heffingen, weerstandsvermogen en risicobeheersing, grondbeleid, kapitaalgoederen, verbonden partijen, financiering en bedrijfsvoering. Hieraan voegt Breda de paragraaf rechtmatigheid toe. Elke paragraaf start met een inleiding. Daarna leest u de aandachtspunten voor begrotingsjaar 2020, vaak aangevuld met financiële informatie.
Paragrafen zijn van invloed op de programma’s en andersom. Bekijk hiervoor bovenstaande matrix.

ga terug