Vitaal en Sociaal

Beleidsstukken

Beleidsstukken

Achterliggende documenten bij het thema

1. Opgroeien

Naam document

Soort document

Jaar

Beleidskader jeugdhulp 2014

Kaderstellend

2014

Jeugdhulp 2015 (van beleid naar uitvoering)

Kaderstellend

2016

Verordening Jeugdhulp Breda 2017

Kaderstellend

2017

Strategische onderwijsagenda

Kaderstellend

2017

Breda doet, samen door 2019/2020

Kaderstellend

2018

Aan tafel

Kaderstellend

2017

Achterliggende documenten bij het thema

2. Leren, ontwikkelen en werken

Naam document

Soort document

Jaar

Beleidskader Participatie

Kaderstellend

2015

Ontwikkelagenda armoede

Kaderstellend

2017

Meerjarenplan schuldhulpverlening (samen uit de schulden)

Kaderstellend

2016

Breda doet, samen door 2019/2020

Kaderstellend

2018

Achterliggende documenten bij het thema

3. Betrokken zijn

Naam document

Soort document

Jaar

Beleidsplan WMO (Goede zorg doen we samen)

Kaderstellend

2015

Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018

Kaderstellend

2018

Actieplan zorginnovatie

Kaderstellend

2016

Breda doet, samen door 2019/2020

Kaderstellend

2018

Aan tafel

Kaderstellend

2017

Achterliggende documenten bij het thema

4. Leven

Naam document

Soort document

Jaar

Team Breda

Kaderstellend

2017

Breda doet, samen door 2019/2020

Kaderstellend

2018

Aan tafel

Kaderstellend

2017

Achterliggende documenten bij het thema

5. Ontmoeten

Achterliggende documenten bij het thema

6. Thuis

Naam document

Soort document

Jaar

Opvang en ondersteuning in West Brabant

Breda doet, samen door 2019/2020

Kaderstellend

2018

Aan tafel

Kaderstellend

2017