Overzicht indicatoren per programma

Beheer van de openbare ruimte

Thema Beheer van de openbare ruimte

Tevredenheid openbare ruimte

Bron:

Stadsenquête

Meeteenheid: %

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Percentage Bredanaars dat tevreden is over de bruikbaarheid van de openbare ruimte

71,0

76,0

74,0

72-76

72-76

De komende jaren werken we beleidsmatig en operationeel aan verbeteren van gebruiksmogelijkheden en -kwaliteit van de openbare ruimte.

Schoon, heel en veilig

Bron:

Stadsenquête

Meeteenheid: %

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Percentage Bredanaars dat de openbare ruimte als schoon, heel en veilig ervaart

86,0

89,0

89,0

84-87

84-87

De komende jaren werken we beleidsmatig en operationeel aan verbeteren van de gebruiksmogelijkheden en -kwaliteit van de openbare ruimte. Beide gebaseerd op beleidskader kapitaalgoederen openbare ruimte.

Rapportcijfer ophalen op afroep

Bron:

Stadsenquête

Meeteenheid: Score tussen 1 en 10

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Rapportcijfer over het ophalen door de gemeente van afval op afroep

7,0

7,6

8,0

7,-7,5

7-7,5

Rapportcijfer inzameling restafval

Bron:

Stadsenquête

Meeteenheid: Score tussen 1 en 10

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Rapportcijfer over de inzameling via minicontainers/ zelf wegbrengen van afval

7,6

7,5

7,7

7,3-7,5

7,5

De doelstelling is een tevredenheidsniveau van 7,5 in 2020.

ga terug