Overzicht indicatoren per programma

Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Bezettingsgraad sportaccommodaties

Bron:

Gemeente Breda

Meeteenheid: %

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Gemiddelde bezettingsgraad van sportaccommodaties

80,0

81,0

85

We proberen te komen tot een bezettingsgraad van 85%. Als we deze bezettingsgraad bereikt hebben proberen we dit te continueren.

* Deze indicator was om technische redenen niet zichtbaar in de begroting

Tevredenheid binnensport

Bron:

Sportenquête

Meeteenheid: Score tussen 1 en 10

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Tevredenheid door gebruikers van gemeentelijke sportaccommodaties over de binnensportaccommodaties

7,7

7,8

7,5-8,0

7,5-8,0

* Deze indicator was om technische redenen niet zichtbaar in de begroting

ga terug