Overzicht indicatoren per programma

Dienstverlening

Thema Dienstverlening

Tevredenheid inwoners

Bron:

Stadsenquête

Meeteenheid: Score tussen 1 en 10

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Algemene waardering (rapportcijfer) dat inwoners geven aan de dienstverlening van de gemeente

6,7

6,7-7,1

6,7-7,1

Dienstverlening hangt af van vergunningen, handhaving en toezicht, afhandeling meldingen en publieksbalie. Bij meldingen werken we aan een systeem om ook de doorgezette afhandeling te monitoren.

Tevredenheid ondernemers

Bron:

Gemeente Breda (Bedrijvenenquête)

Meeteenheid: Score tussen 1 en 10

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Rapportcijfer dat ondernemers geven aan de dienstverlening van de gemeente

6,1

6,7

6,5

6,8

Deze indicator staat ook in Programma 2.

Gegronde WOZ-bezwaarschriften woningen

Bron:

WOZ-registratie

Meeteenheid: %

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

% Gegronde WOZ-bezwaarschriften van totaal aantal woningen

1,0

,9

1,0

1,0

1,0

De gemeente streeft er naar jaarlijks de juiste WOZ-waarde vast te stellen voor een laag of lager  aantal (gegronde) bezwaarschriften. De ontwikkelingen op de woningmarkt beïnvloeden het aantal bezwaarschriften.

Gegronde bezwaarschriften sociaal domein

Bron:

GWS4all

Meeteenheid: %

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

% Gegronde bezwaarschriften sociaal domein

20,0

13,5

10,2

13,5-18

13,5-18

Dit is het gemiddelde voor de drie wetten van sociaal domein.

Gegronde WOZ-bezwaarschriften bedrijven

Bron:

WOZ-registratie

Meeteenheid: %

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Gegronde WOZ-bezwaarschriften bedrijven van totaal aantal niet woningen

4,5

2,4

1,3

4

4

De gemeente streeft er naar jaarlijks de juiste WOZ-waarde vast te stellen voor een laag of lager  aantal (gegronde) bezwaarschriften. De ontwikkelingen op de woningmarkt beïnvloeden het aantal bezwaarschriften.

ga terug