Basis op Orde

Beleidsstukken

Beleidsstukken

Achterliggende documenten bij het thema

1. Veilig Breda

Achterliggende documenten bij het thema

2. Dienstverlening

Naam document

Soort document

Jaar

Geen documenten.

Achterliggende documenten bij het thema

3. Beheer van de openbare ruimte

Achterliggende documenten bij het thema

4. Beheer van het gemeentelijk vastgoed

Naam document

Soort document

Jaar

Visie op vastgoed 2016

Kaderstellend

2016

1e Fase uitvoeringsprogramma verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Informerend

2016

Nota Sportaccommodaties en financiën

Kaderstellend

2016

Nota bewegingsruimte

Kaderstellend

Team Breda: Uitvoeringsprogramma 2017-2022

Informerend

2017

Normalisatie Woonwagens

Kaderstellend

Huisvesting kermisexploitanten

Kaderstellend

Achterliggende documenten bij het thema

5. Open overheid

Naam document

Soort document

Jaar

Geen achterliggende documenten te melden.