Overzicht productindicatoren

Bedrijfsvoering

Thema 1

Een toekomstbestendige organisatie

Product 2

Bedrijfsvoering

Waarop gaan we rapporteren/verantwoorden

Formatie

Bron: Vensters voor bedrijfsvoering

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Realisatie   2018

Streefwaarde   2019

Streefwaarde   2020

Formatie in Fte per 1.000 inwoners

8,5

9,1

9,4

Zie opmerking

Zie opmerking

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Apparaatskosten

Bron: Vensters voor bedrijfsvoering

Meeteenheid: Bedrag

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Realisatie   2018

Streefwaarde   2019

Streefwaarde   2020

Kosten per inwoner

744,0

835,0

868,0

Zie opmerking

Zie opmerking

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Externe inhuur in %

Bron:  (Norm VVB/ realisatie)

Meeteenheid: %

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Realisatie   2018

Streefwaarde   2019

Streefwaarde   2020

Kosten als % van de totale loonsom

15,5

18,4

Zie opmerking

Zie opmerking

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

Ziekteverzuim

Bron: Vensters voor bedrijfsvoering (gemiddelde 100.000+ gemeenten)

Meeteenheid: %

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Realisatie   2018

Streefwaarde   2019

Streefwaarde   2020

Verzuimdagen gedeeld door het aantal beschikbare dagen per jaar, gecorrigeerd voor deeltijdwerkers (exclusief zwangerschaps- en bevallingsverlof)

5,1

5,3

5,7

4,5

4,5

Bezetting

Bron: Vensters voor bedrijfsvoering

Meeteenheid: Aantal per 1.000

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Realisatie   2018

Streefwaarde   2019

Streefwaarde   2020

Bezetting in fte per 1.000 inwoners

8,5

8,4

8,9

Zie opmerking

Zie opmerking

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

ga terug