Overzicht productindicatoren

Overhead

Thema 1

Een toekomstbestendige organisatie

Product 1

Overhead

Waarop gaan we rapporteren/verantwoorden

Overhead

Bron: Vensters voor bedrijfsvoering

Meeteenheid: %

Realisatie   2016

Realisatie   2017

Realisatie   2018

Streefwaarde   2019

Streefwaarde   2020

Alle kosten die samenhangen met sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces als percentage van de totale lasten

9,8

9,8

Zie opmerking

Zie opmerking

Dit is een landelijk verplichte indicator, waar de Gemeente Breda niet op stuurt. Daarom is er geen streefwaarde bepaald.

ga terug