Overzicht indicatoren per programma

Veilig Breda

Thema Veilig Breda

Realisatie 2016

Realisatie 2017

Realisatie 2018

Streefwaarde 2019

Streefwaarde 2020

Rapportcijfer dat Bredanaars geven aan de veiligheid in eigen buurt

6,5

Zie opmerking

Opmerking: De buurtenquête vindt alleen in de oneven jaren plaats. Om die reden is voor 2020 geen streefwaarde bepaald.

ga terug