Ondernemend Breda

Beleidsstukken

Beleidsstukken

Achterliggende documenten bij het thema

1. Stimuleren economische ontwikkeling in Breda

Naam document

Soort document

Jaar

Structuurvisie Bedrijventerreinen Breda 2020

Kaderstellend

2008

Kantorennota Breda 2020

Kaderstellend

2011

Economische visie

Kaderstellend

2019

Achterliggende documenten bij het thema

2. Verbindend bestuur

Naam document

Soort document

Jaar

Bestuursakkoord Lef en Liefde 2018-2022

Kaderstellend

2018

Achterliggende documenten bij het thema

3. Dynamische stad

Naam document

Soort document

Jaar

Notitie van Uitgangspunten Erfgoed

Kaderstellend

2017

Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid Breda 2019-2028

Kaderstellend

2018

Meerjarenvisie Stedelijk Museum Breda

Kaderstellend

2017

Collectiebeleidsplan

Kaderstellend

2016

Achterliggende documenten bij het thema

4. Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs

Naam document

Soort document

Jaar

Breda doet, samen door 2019/2020

Kaderstellend

2018

Aan tafel

Kaderstellend

2017

Strategische onderwijsagenda

Kaderstellend

2015

Achterliggende documenten bij het thema

5. Grote projecten in de stad